Maten från havet

Olika typer av mat från havet, framför allt fisk och skaldjur, har troligen alltid varit en viktig del av människans diet. Enligt vissa teorier var det tillgång på protein från framför allt fisk som gjorde att människan kunde utveckla en större och mer avancerad hjärna än sina apkusiner. Det finns även teorier som säger att människokroppen har utvecklats för att leva i närheten av vatten. Jämfört med de flesta apor är den mänskliga kroppen strömlinjeformad, och hårlös, vilket gör det lättare att ta sig fram i vatten. Fisk, skaldjur och annat från hav och sjöar skulle i så fall vara människans naturliga föda.

De äldsta moderna människor som man har funnit kvarlevor av åt regelbundet sötvattenfisk. Dessa människor var jägare och samlare, men när de slog läger någonstans för en längre tid var tillgången på fisk ofta avgörande. De permanenta boplatser som växte fram, och som inte alltid var bebodda året runt, låg ofta nära sjöar eller floder. Det finns även flera grottmålningar som visar att fisk hade en viktig roll i kosten.

Konservering av fisk

Eftersom fisk endast kan ätas färsk i anslutning till fångstplatsen utvecklades tidigt olika metoder för att kunna konservera fisken, och transportera den längre inåt land. Tre metoder som var vanliga under antiken var saltning, rökning och torkning, gärna i kombination. Under antiken spelade Medelhavet en viktig roll för tillgången på fisk i Mellanöstern. Det hände också att fisk från Nilen transporterades från Egypten till Jerusalem för att förtäras där. Eftersom transporterna av fisk ofta var långa och kostsamma var konserverad fisk framför allt tillgängligt för överklassen i inlandet. Längs kusterna kunde dock alla samhällsklasser äta färsk fisk.

Ett annat sätt att konservera fisk utvecklades i Japan, där fisk länge var den främsta proteinkällan för befolkningen. Metoden att bevara fisk genom att baka in den i jäst ris kom via Kina från Sydostasien, och på detta sätt kunde fisk hålla sig i flera månader. Riset slängde man sedan bort, och man åt bara fisken. Ur detta utvecklades en annan rätt, där man lade fisken på en kudde av färskt ris. Denna rätt är idag känd som sushi.